Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI KOREKTYWY

(oferta zawarta w czesnym)

RYTMIKA

(oferta zawarta w czesnym)

MUZYKOTERAPIA

(oferta zawarta w czesnym)

DOGOTERAPIA

(oferta zawarta w czesnym)

ZOOMBA DLA DZIECI

(oferta zawarta w czesnym)

NAUKA GRY NA PIANINIE

(zajęcia indywidualne, dodatkowo płatne)

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

(zajęcia indywidualne dodatkowo płatne)

TERAPIA RĘKI  /  TUS

(zajęcia indywidualne, dodatkowo płatne)

DLA DZIECI Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE WSKAZANE W ORZECZENIU ZAPEWNIAMY BEZPŁATNIE

(*o szczegóły prosimy pytać w danej placówce przedszkolnej)