NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA

PLANETA DZIECKA

 Szczęśliwi Rodzice mają radosne dzieci,
a one mają PLANETĘ DZIECKA

O nas

Niepubliczne Przedszkole Planeta Dziecka to placówka, w której wspólnie z nauczycielami, dziećmi i rodzicami tworzymy przyjazną, domową atmosferę. Nasze Przedszkole jest miejscem pełnym wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania, w którym stawiamy na otwartą współpracę i komunikację z rodzicami.

W Planeta Dziecka tworzymy idealne warunki dla rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Mając na uwadze sformułowane potrzeby i możliwości dziecka, zapewniamy mu ich realizację poprzez odpowiednio dobrane działania edukacyjno-wychowawcze. Nasz model dydaktyczno – wychowawczy skupia się na rozwijaniu w dzieciach otwartości, współpracy i pracowitości gdzie każdy czuje ważny i jest wysłuchany.

Nasz zespół stanowią nauczyciele i specjaliści edukacji przedszkolnej pracujący z pasji do nauki, których cechuje moralna czujność biorąca się z połączenia spokoju, cierpliwości, miłości i skromności. W swojej pracy uwrażliwiają dzieci na potrzeby drugiej osoby, uczą empatii, współodczuwania i zrozumienia, a kształcenie i wychowanie opiera się na odpowiedzialności za siebie i innych członków społeczności przedszkolnej, w której każdy czuje się wyjątkowy. Nasi podopieczni mają dostęp do konsultacji z doświadczonymi specjalistami: neurologopedą, psychologiem, pedagogiem i rehabilitantem. Bogaty program zajęć wspierających rozwój naszych przedszkolaków dodatkowo wspomaga odkrywanie ich zamiłowań i talentów. Są nimi : rytmika, nauka tańca, nauka gry na pianinie, zajęcia sportowe, akrobatyka, joga dla dzieci, karate, basen, robotyka.

Naszą placówkę cechuje również otwartość na podejmowanie działań edukacyjno – wychowawczych z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera czy niepełnosprawnych ruchowo), którym w ramach zdiagnozowanych potrzeb zapewniamy nauczyciela wspomagającego oraz wskazane w orzeczeniu zajęcia wspierające ich rozwój takie jak: rewalidacja, integracja sensoryczna, rehabilitacja czy hipoterapia.

To nie wiedza, ale sposób w jaki dzieci się uczą zdecyduje, kim będą i jak poradzą sobie w życiu

Paul Epstein

O nas

13

lat doświadczeń

500+

podopiecznych

1000+

zadowolonych Rodziców

~97%

absolwentów przewyższa rówieśników w znajomości języka angielskiego

Nasza misja

Nasza misja

Czy chciałbyś, aby Twoje dziecko:

 • szanowało drugiego człowieka i było tolerancyjne?
 • z sukcesem budowało poczucie własnej wartości?
 • odkrywało swoje talenty i możliwości?
 • rozwijały kreatywność i nieszablonowe myślenie?
 • umiało marzyć i realizować plany?
 • rozwijało w sobie samodzielność i odpowiedzialność?
 • było szczęśliwe z tego kim jest i gdzie jest?
 • uczyło się współdziałania w grupie?
 • kształtowało umiejętności ekspresji i rozumienia emocji?
 • kierowane dziecięcą ciekawością umiało zadawać pytania i było otwarte na pomoc?
 • było świadome swoich praw i szanowało to prawo względem innych?

Nam – zespołowi PLANETY DZIECKA – bardzo na tym zależy, dlatego działając poprzez zabawę, która jest najbardziej efektywną nauką, pragniemy wprowadzić dzieci w świat wartości, przyjaźni i współpracy a także nowych doświadczeń charakterystycznych dla ich wieku rozwojowego.

Naszym celem jest zapewnienie im nauki języka obcego na najwyższym poziomie bez poczucia przymusu i ogromu wysiłku. Stosowana przez nas częściowa immersja językowa czyli komunikacje z dzieckiem w języku obcym w trakcie jego pobytu w przedszkolu zapewni mu poczucie, iż staje się obywatelem świata, który z naturalną umiejętnością posługiwania się językiem angielskim będzie pragnął go doświadczać i zdobywać.

Dążymy do aktywnej współpracy wychowawców, rodziców, specjalistów, dyrektora oraz pracowników przedszkola aby pomóc dziecku w osiągnięciu dojrzałości szkolnej we wszystkich jej aspektach nie pomijając przy tym indywidualnych uzdolnień, potrzeb dziecka i rytmu, w którym się rozwija.

Nasze metody edukacyjno-wychowawcze są oparte na aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii rozwoju. Wciąż doskonalimy się w tym zakresie stosując zasadę ustawicznego kształcenia nauczycieli i wychowawców.

Trzon dobrego przedszkola stanowi kadra pedagogiczna

Kadra

W naszych Przedszkolach spotkacie młodych, kreatywnych, pomysłowych, empatycznych, cierpliwych i pełnych pasji nauczycieli, którzy starają się do każdego dziecka podchodzić indywidualnie, dostrzegając jego potrzeby rozwojowe, talent, zdolności i zainteresowania. Z uśmiechem witają dzieci i rodziców, uczą dzieci samodzielności i radzenia sobie z trudnościami, organizują dla nich ciekawe zabawy i przedstawienia. W umiejętny sposób pomagają odkrywać otaczający świat, wykorzystując ich dominujące inteligencje do wzmacniania słabszych stron. Potrafią dostrzec wyjątkowość każdego dziecka.

Justyna Lipiec – Gawlińska

Justyna Lipiec – Gawlińska

Małgorzata Adamczyk

Małgorzata Adamczyk

Emilia Jakubczyk

Emilia Jakubczyk

Monika Cieślik

Monika Cieślik

Magdalena Kloch

Magdalena Kloch

Ilona Bednarek

Ilona Bednarek

Emilia Olszewska

Emilia Olszewska

Aleksandra Łoboda

Aleksandra Łoboda

Dlaczego my?

Wybór przedszkola dla własnego dziecka może być trudny. Ciężko jest uporządkować ogrom dostępnych informacji i wyłonić z nich te, które są dla danego rodzica istotne. Ciężko jest również ocenić na podstawie przeczytanych informacji czy dana placówka spełni oczekiwania rodziców co do opieki, wychowania i przygotowania ich dzieci do nauki w szkole. Zachęcamy Państwa do poświęcenia czasu na odwiedzenie naszego przedszkola, by uzyskać dodatkowe informacje i zobaczyć jak funkcjonuje nasza placówka.

Ponadto w ciągu całego roku przedszkolnego rodzice mają możliwość spędzić troszkę czasu w przedszkolu w trakcie indywidualnej adaptacji dziecka dopisywanej do jego grupy wiekowej, na zabawach dla dzieci planujących rozpocząć przedszkolną przygodę od początku nowego roku szkolnego oraz w zorganizowanych zajęciach adaptacyjnych odbywających się pod koniec lata. Czas spędzony w przedszkolu zapewne pozwoli Rodzicom w pewnym stopniu ocenić atmosferę tu panującą, poznać wychowawców, strukturę i metody pracy naszych nauczycieli.

Wszystkie placówki oświatowe, w tym również przedszkola, muszą być zarejestrowane w Kuratorium Oświaty i muszą spełniać podstawowe wymagania dydaktyczne, higieny przedszkolnej i bezpieczeństwa. Kryteria, które muszą spełniać są jednolite dla wszystkich, niemniej warunki lokalowe, liczebność grup, polityka kadrowa, edukacyjna i finansowa w przedszkolach są na bardzo zróżnicowanym poziomie.

Niepubliczne przedszkole Planeta Dziecka jest dobrym wyborem – zapraszamy

Chcesz zapisać dziecko do naszego przedszkola?

Formularz