Kadra

Nauczyciel przedszkolaka jest obok rodziców jednym z pierwszych mistrzów dziecka, pod opieką którego dziecko spędza ogromną część czasu. Od jego zaangażowania, wiedzy i doświadczenia zależy jak wiele dziecko zyska w okresie przedszkolnym w każdej sferze swojego rozwoju – począwszy od rozwoju fizycznego, poprzez rozwój społeczny i emocjonalny a skończywszy na rozwoju intelektualnym. Jest to również okres intensywnego mnożenia się synaps, czyli połączeń między komórkami nerwowymi w mózgu. Dlatego na rodzicach i nauczycielach edukacji przedszkolnej spoczywa ogromna odpowiedzialność, gdyż właściwa stymulacja, umiejętne wzmacnianie dziecięcego umysłu przełoży się na jego przyszłe funkcjonowanie w szkole i możliwości w życiu dorosłym.

<p>Nauczyciel przedszkolaka jest obok rodziców jednym z pierwszych mistrzów dziecka, pod opieką którego dziecko spędza ogromną część czasu. Od jego zaangażowania, wiedzy i doświadczenia zależy jak wiele dziecko zyska w okresie przedszkolnym w każdej sferze swojego rozwoju – począwszy od rozwoju fizycznego, poprzez rozwój społeczny i emocjonalny a skończywszy na rozwoju intelektualnym. Jest to również okres intensywnego mnożenia się synaps, czyli połączeń między komórkami nerwowymi w mózgu. Dlatego na rodzicach i nauczycielach edukacji przedszkolnej spoczywa ogromna odpowiedzialność, gdyż właściwa stymulacja, umiejętne wzmacnianie dziecięcego umysłu przełoży się na jego przyszłe funkcjonowanie w szkole i możliwości w życiu dorosłym.</p>

Nasz zespól to ludzie dla których praca stanowi pasję, to nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje zawodowe do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym. Przy zatrudnieniu odpowiedniej kadry duży nacisk kładziemy na wieloetapowy proces rekrutacji. Zależy nam, aby Państwa dziećmi opiekowali się profesjonaliści w swojej dziedzinie, którzy nie tylko mają odpowiednie wykształcenie, wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii, ale również posiadali pasję, charyzmę i kochali ludzi. Organizujemy szereg szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych, aby wspierać naszą kadrę i w sposób ciągły podnosić jej kwalifikacje. Zależy nam aby na bieżąco wdrażać nowatorskie osiągnięcia dydaktyczne w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań i sprawdzania postępów dziecka.

<p>Nasz zespól to ludzie dla których praca stanowi pasję, to nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje zawodowe do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym. Przy zatrudnieniu odpowiedniej kadry duży nacisk kładziemy na wieloetapowy proces rekrutacji. Zależy nam, aby Państwa dziećmi opiekowali się profesjonaliści w swojej dziedzinie, którzy nie tylko mają odpowiednie wykształcenie, wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii, ale również posiadali pasję, charyzmę i kochali ludzi. Organizujemy szereg szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych, aby wspierać naszą kadrę i w sposób ciągły podnosić jej kwalifikacje. Zależy nam aby na bieżąco wdrażać nowatorskie osiągnięcia dydaktyczne w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań i sprawdzania postępów dziecka.</p>

W naszych Przedszkolach spotkacie młodych, kreatywnych, pomysłowych, empatycznych, cierpliwych i pełnych pasji nauczycieli, którzy starają się do każdego dziecka podchodzić indywidualnie, dostrzegając jego potrzeby rozwojowe, talent, zdolności i zainteresowania. Z uśmiechem witają dzieci i rodziców, uczą dzieci samodzielności i radzenia sobie z trudnościami, organizują dla nich ciekawe zabawy i przedstawienia. W umiejętny sposób pomagają odkrywać otaczający świat, wykorzystując ich dominujące inteligencje do wzmacniania słabszych stron. Potrafią dostrzec wyjątkowość każdego dziecka.

<p>W naszych Przedszkolach spotkacie młodych, kreatywnych, pomysłowych, empatycznych, cierpliwych i pełnych pasji nauczycieli, którzy starają się do każdego dziecka podchodzić indywidualnie, dostrzegając jego potrzeby rozwojowe, talent, zdolności i zainteresowania. Z uśmiechem witają dzieci i rodziców, uczą dzieci samodzielności i radzenia sobie z trudnościami, organizują dla nich ciekawe zabawy i przedstawienia. W umiejętny sposób pomagają odkrywać otaczający świat, wykorzystując ich dominujące inteligencje do wzmacniania słabszych stron. Potrafią dostrzec wyjątkowość każdego dziecka.</p>

Przedszkole Suchedniów