"W żadnym innym okresie życia poza dzieciństwem człowiek nie poznaje szybciej i zachłanniej, w żadnym nie wzrasta intensywniej w sensie dzielenia się obowiązkami i działaniami. Dziecko ma chęć i możliwości robić coś we współpracy z innymi, współdziałać z innymi dziećmi w celach konstruowania i planowania oraz pragnie czerpać jak najwięcej od nauczycieli i gorliwie naśladować idealne wzory".

(Erich Ericsson.)

Planeta Dziecka powstała po to, by stworzyć idealne warunki dla rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego fizycznego dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Mając na uwadze sformułowane powyżej potrzeby i możliwości dziecka, zapewniamy mu ich realizację poprzez odpowiednio dobrane działania edukacyjno-wychowawcze. Jesteśmy nowoczesnym przedszkolem stawiającym na dobrą, szeroką współpracę i komunikację z rodzicami. Nasz model dydaktyczno - wychowawczy skupia się wokół myśli przewrotnie szybko zmieniającego się świata, stawia na rozwijanie w dzieciach otwartości, współpracy i pracowitości.

W skład naszego Zespołu wchodzi grupa młodych, wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego. Współpracują również z nami doświadczeni specjaliści: psycholog, pedagog, metodyk, logopeda i neurologopeda, rehabilitant, dietetyk. Wspólnymi siłami pragniemy działać na rzecz zapewnienia dziecku najwyższej jakości opieki.

Przedszkole Planeta Dziecka - oferuje Państwu całoroczną  kompleksową opiekę nad dziećmi w godzinach od 6:30 do 17:30 (od poniedziałku do piątku). W okresie wakacji letnich i ferii zimowych oferujemy swoim przedszkolakom ciekawy program "kolonii" wakacyjnych i zimowych, będących urozmaiceniem programu bazowego realizowanego w ciągu roku przedszkolnego. Wspomniane zajęcia będą otwarte również dla dzieci w wieku 3 - 7 lat spoza przedszkola, w szczególności dla rodzeństwa naszych przedszkolaków.


Planeta Dziecka jest krainą, w której spełniają się dziecięce marzenia. To magiczne miejsce pełne słońca, ciepła i radości. W Planecie dziecka i nigdy nie jesteś sam, otaczają Cię inni poszukiwacze przygód, z którymi doświadczasz tego, co najpiękniejsze - świata w całej swej różnorodności. W zabawie z nimi poznajesz smak przyjaźni i radości ze wspólnego dochodzenia do zamierzonych celów. Gospodarze Planety dziecka pokazują Ci, jak wykorzystać drzemiące w Tobie zdolności, energię, wyobraźnię, ciekawość i naturalną spontaniczność. Do tego miejsca przychodzisz z radością każdego dnia.