Planeta Dziecka

Organizacja

Kadra

Projekty

Dla rodzica

Kontakt


Zajęcia dodatkowe

Nasze PLANETARNE przedszkolaki mają możliwość skorzystać z bogatej oferty zajęć dodatkowych odbywających się po za godzinami realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wspierają one realizację naszej misji - mają za zadanie wykrystalizowanie i rozwijanie uzdolnień każdego z naszych podopiecznych. Temu celowi podporządkowane są również organizowane przez nas imprezy wewnątrzprzedszkolne czy plenerowe. Inne cele zajęć dodatkowych to: propagowanie różnorodnych sposobów spędzania wolnego czasu, wspieranie samodzielności, kształtowanie nawyku uczestnictwa w kulturze i uprawiania sportów. Dbamy o to, by w ofercie tworzonej na każdy rok szkolny, znalazły się zajęcia/koła zainteresowań dotyczące różnych obszarów aktywności dzieci; coś dla ciała, ducha i umysłu. Proponujemy zajęcia ruchowe, artystyczne, zajęcia teatralne czy zajęcia językowe.

regulamin zajęć dodatkowych


Niepubliczne Przedszkole Planeta-Dziecka
ul. Rejowska 99, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 509 123 506
e-mail: biuro@planeta-dziecka.pl