Planeta Dziecka

Organizacja

Kadra

Projekty

Dla rodzica

Kontakt
Wybór przedszkola

Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.
To, czego nie zrobimy dla dzieci, dla wychowania przedszkolnego,
nie zrobimy już nigdy ...
Stymulowanie rozwoju dziecka jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad...
doc. dr Maria Kielar

Wybór przedszkola dla własnego dziecka może być trudny. Ciężko jest uporządkować ogrom dostępnych informacji i wyłonić z nich te, które są dla danego rodzica istotne. Ciężko jest również ocenić na podstawie przeczytanych informacji czy dana placówka spełni oczekiwania rodziców co do opieki, wychowania i przygotowania ich dzieci do nauki w szkole. Zachęcamy Państwa do poświęcenia czasu na odwiedzenie naszego przedszkola w drugiej połowie sierpnia podczas dni adaptacyjnych, spędzenia wraz z dzieckiem czasu w przedszkolu, by uzyskać dodatkowe informacje i zobaczyć jak funkcjonuje nasza placówka.

Ponadto w ciągu całego roku przedszkolnego Rodzice będą mieli możliwość spędzenia czasu w przedszkolu w trakcie indywidualnej adaptacji dziecka dopisywanego do grup w danym roku, na zabawach dla dzieci planujących rozpocząć przedszkolną przygodę od początku nowego roku szkolnego oraz w zorganizowanych zajęciach adaptacyjnych odbywających się pod koniec lata. Czas spędzony w przedszkolu zapewne pozwoli Rodzicom w pewnym stopniu ocenić atmosferę tu panującą, poznać wychowawców, strukturę i metody pracy naszych nauczycieli.

Wszystkie placówki oświatowe, w tym również przedszkola, muszą być zarejestrowane w Kuratorium Oświaty i muszą spełniać podstawowe wymagania dydaktyczne, higieny przedszkolnej i bezpieczeństwa. Kryteria, które muszą spełniać są jednolite dla wszystkich, niemniej warunki lokalowe, liczebność grup, polityka kadrowa, edukacyjna i finansowa w przedszkolach są na bardzo zróżnicowanym poziomie.

Niepubliczne przedszkole Planeta Dziecka jest dobrym wyborem - zapraszamyNiepubliczne Przedszkole Planeta-Dziecka
ul. Rejowska 99, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 509 123 506
e-mail: biuro@planeta-dziecka.pl