Planeta Dziecka

Organizacja

Kadra

Projekty

Dla rodzica

KontaktPsycholog

Nasze Przedszkole współpracuje na stałe z psychologiem.
W roku szkolnym 2013/2014 współpracę z nami podjął Pan Józef Kwaśniewicz, który jest doświadczonym specjalistą w tym zakresie.

PPan Józef prowadzi obserwacje dzieci w poszczególnych grupach wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenia. Prowadzi również indywidualną obserwację diagnostyczną dzieci podczas cotygodniowych zajęć mającą na celu wsparcie nauczycieli w ich pracy z dzieckiem oraz wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju emocjonalnym i społecznym dziecka.


Warsztaty psychologiczne dla Rodziców

Wspieranie rodziców małych dzieci w ich wychowaniu to jeden z najlepszych sposobów na tworzenie optymalnych warunków do eliminowania całej gamy trudności i dysfunkcji pojawiających się na tej nie łatwej drodze jaką jest mądre wychowanie małego człowieka. Dzięki udziałowi w warsztatach psychologicznych odbywających się kilka razy w roku szkolnym, Rodzice naszych „Planetarnych Przedszkolaków” mają okazję do poszerzania swojej wiedzy na temat całościowego rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa oraz rozwoju swoich kompetencji rodzicielskich w zakresie wspierania dzieci.

Warsztaty są również okazją do spotkania innych rodziców, wymiany doświadczeń i rozważań na różne tematy związane z wychowywaniem dzieci.

Proponowana przez nas tematyka zajęć wywodzi się z autentycznych, zgłaszanych nam tematów, które szczególnie interesują rodziców.

Warsztaty odbywające się w naszym Przedszkolu prowadziła m.in. Pani mgr Małgorzata Urynek (specjalista w zakresie stosowanej psychologii wychowawczej, psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej)
Niepubliczne Przedszkole Planeta-Dziecka
ul. Rejowska 99, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 509 123 506
e-mail: biuro@planeta-dziecka.pl