Planeta Dziecka

Organizacja

Kadra

Projekty

Dla rodzica

Kontakt
filia Suchedniów
Projekt

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

„INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ NASZYCH DZIECI” PLANETA DZIECKA MAŁGORZATA ADAMCZYK w partnerstwie z CENTRUM ROZWOJU BIZNESU ALICJA KONECKA ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu „Inwestycja w przyszłość naszych dzieci ” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ 2014-2020 Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo; Działanie: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia przedszkolnego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego; Poddziałanie: RPSW.08.03.01 Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym, z terenu gmin: Suchedniów, Łączna, Bliżyn, Bodzentyn, Wąchock, poprzez utworzenie 26 dodatkowych miejsc i wdrożenie zajęć dodatkowych w istniejącej placówce DWUJĘZYCZNE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „PLANETA DZIECKA” ul. Sportowa 1A, 26-130 Suchedniów w okresie 01.08.2017 do 31.08.2018 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
Ogłoszenie rekrutacji uczestników do projektu
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 1- formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 - deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 3 - oświadczenie uczestnika projektu

NADAL PROWADZIMY REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ


Prezentacja projektu kliknij poniższy obrazek.


Niepubliczne Przedszkole Planeta-Dziecka
ul. Rejowska 99, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 509 123 506
e-mail: biuro@planeta-dziecka.pl