Planeta Dziecka

Organizacja

Kadra

Projekty

Dla rodzica

Kontakt


Program Edukacyjny Podstawowy

Każde dziecko, pchane wewnętrzną dziecięcą ciekawością, dąży do poznania i tworzenia świadomego obrazu siebie, do odkrywania świata oraz odnalezienia w nim swojego miejsca. To właśnie ciekawość motywująca dzieci do nauki oraz przekonanie, że podoła ono trudnościom jest gwarantem osiągnięcia sukcesu, rozwijania umiejętności porozumiewania się, zdolności rozumowania i rozwiązywania problemów, kreatywności,samodzielności, umiejętności zarówno zabawy jak i pracy.

Program dydaktyczny Planety Dziecka została tak opracowana, aby zapewnić dzieciom najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej uwzględniając ich wielokierunkowy rozwój: intelektualny, fizyczny, społeczny oraz twórczy. Szerokie spektrum zajęć mających charakter zabawy inspirować będzie dzieci do zdobywania nowych umiejętności i wiedzy poprzez zajęcia z językiem angielskim, zajęcia rytmiczno - muzyczne, naukę tańca, warsztaty plastyczne, ceramikę, warsztaty kulinarne, zajęcia teatralne, warsztaty twórczego myślenia, gimnastykę korekcyjną i wiele innych zabaw sportowych i edukacyjnych.

Program naszego przedszkola jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku, Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009r.).

W Planecie Dziecka wykorzystywać będziemy tradycyjne i nowatorskie metody pracy z dziećmi, m.in.:
  • Przygotowanie do nauki czytania i pisania oparte na metodzie glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego
  • Dziecięcą matematykę prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
  • Pedagogikę zabawy
  • Kinezjologię edukacyjną Paula E. Denisona
  • Ruch rozwijający Weroniki Sherborne
  • Metoda Dobrego Startu prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz
Niepubliczne Przedszkole Planeta-Dziecka
ul. Rejowska 99, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 509 123 506
e-mail: biuro@planeta-dziecka.pl