Planeta Dziecka

Organizacja

Kadra

Projekty

Dla rodzica

Kontakt
List Pani Dyrektor

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice!

Dwujęzyczne Przedszkole PLANETA DZIECKA to jedyne w województwie świętokrzyskim niepubliczne przedszkole stosujące immersję językową już od najmłodszych lat. Dwujęzyczna edukacja polsko-angielska, realizowana już na etapie dwulatka pozwala dzieciom w naturalny sposób poznawać nowy język, likwidując bariery, jakie powstają przy tradycyjnym nauczaniu. Dla nas język angielski jest narzędziem codziennej komunikacji. W naszej szkole, w której dzieci mogą kontynuować edukację dwujęzyczną uczymy dodatkowo języka niemieckiego.

Nasze placówki charakteryzuje wysoki poziom nauczania, kameralna atmosfera, wysokie standardy opieki i wychowania z ciekawymi zajęciami przedszkolnymi i dodatkowymi. Rozwijając w naszych podopiecznych takie cechy jak: odpowiedzialność za swoje działanie, samodzielność czy umiejętność współpracy, stawiamy na ich samodzielne działanie, dając im codziennie szansę na odnoszenie mniejszych i większych sukcesów. Te z kolei budują w dzieciach wiarę we własne możliwości oraz poczucie wartości, które będą procentowały na dalszych szczeblach edukacji i w dorosłym życiu. Uwrażliwiamy dzieci na zwyczaje i odrębność kulturową innych krajów. Prezentując różnorodność współczesnego świata, pomagamy dzieciom zrozumieć go i odnaleźć w nim swoje miejsce przygotowująctym samym do bycia aktywnym członkiem społeczności międzynarodowej.

Jesteśmy przekonani, że obok znajomości języków, równie istotnym elementem edukacyjnym jest wybór metody przygotowującej dziecko do nauki czytania i pisania. W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o system Glottodydaktyki prof. dr hab. Bronisława Rocławskiego – językoznawcę z Uniwersytetu Gdańskiego. Metoda ta odpowiednio wydłuża czas przygotowania dziecka do nauki czytania i pisania, aby skrócić do minimum czas płynnego opanowania tych czynności. W konsekwencji niweluje w późniejszej edukacji problemy związane z dysleksją rozwijając w dzieciach zamiłowanie do książek i czytania.

Kolejnym z naszych priorytetów będącym znakomitym kapitałem na przyszłość jest dbałość o umiejętność logicznego myślenia. Dlatego pozwalamy dzieciom na stawianie pytań i samodzielne poszukiwanie odpowiedzi, zachęcamy je do znajdowania wielu rozwiązań tych samych problemów, uczymy przewidywania wydarzeń i konsekwencji podejmowanych decyzji.

Zapraszam do bliższego przyjrzenia się ofercie naszego przedszkola. Mam nadzieję, że jest ono miejscem, w którym spotykają się edukacyjne i rozwojowe oczekiwania dzieci i ich świadomych Rodziców. Jestem przekonana, że oferujemy naszym przedszkolakom, to co najlepsze we współczesnej edukacji. Ich sukcesy, a przede wszystkim uśmiech, z którym codziennie przekraczają próg przedszkola, są tego najlepszym dowodem!

Małgorzata Adamczyk

Dyrektor Przedszkola


Niepubliczne Przedszkole Planeta-Dziecka
ul. Rejowska 99, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 509 123 506
e-mail: biuro@planeta-dziecka.pl