Planeta Dziecka

Organizacja

Kadra

Projekty

Dla rodzica

KontaktKadra

Ogólny wizerunek przedszkola oraz jego cele realizuje nasza kadra. Dlatego jest ona tak bardzo ważna. Nauczyciel przedszkolaka jest obok rodziców jednym z pierwszych mistrzów dziecka, pod opieką którego dziecko spędza ogromną część czasu. Od jego zaangażowania, wiedzy i doświadczenia zależy jak wiele dziecko zyska w okresie przedszkolnym w każdej sferze swojego rozwoju - począwszy od rozwoju fizycznego (bezpieczeństwa, higieny i żywienia), poprzez rozwój społeczny i emocjonalny (układanie relacji z innymi, umacnianie się w poczuciu własnej wartości), a skończywszy na rozwoju intelektualnym.

Nasi nauczyciele posiadają wymagane przez MEN pełne kwalifikacje zawodowe do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym. Wszyscy ukończyli kurs z zakresu pierwszej pomocy i corocznie będą przechodzić przypominające szkolenia z tego zakresu. Jest to świetnie przygotowana kadra, dla której praca jest także pasją. To osoby które w sposób ciągły doskonalą się w swojej pracy i czerpią z niej satysfakcję. Dzięki ciepłej i przyjaznej atmosferze jaką wniosą do przedszkola, każde Dziecko będzie czuło się w nim bezpiecznie i z chęcią spędzało tu czas.

Dzieci szybko wytwarzają zarówno między sobą nawzajem jak i z wychowawcą silne więzi. Właśnie te więzi i poczucie przynależności do grupy zapewniają dzieciom poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Dlatego Przedszkole Planeta Dziecka prowadzi politykę kadrową stawiającą na długofalową współpracę z nauczycielami, którzy w miarę możliwości obejmując wychowawstwo w grupie, prowadzą ją od pierwszego roku do końca okresu edukacji przedszkolnej.

Kładziemy szczególny nacisk na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Planety Dziecka poprzez zapewnienie im czynnego udziału w szkoleniach, warsztatach, kursach oraz studiach podyplomowych podnoszących ich kwalifikacje oraz poszerzających ich umiejętności. Dzięki temu na bieżąco wdrażać będziemy nowatorskie osiągnięcia dydaktyczne w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań i sprawdzania postępów dziecka.Niepubliczne Przedszkole Planeta-Dziecka
ul. Rejowska 99, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 509 123 506
e-mail: biuro@planeta-dziecka.pl