Planeta Dziecka

Organizacja

Kadra

Projekty

Dla rodzica

Kontakt


filia Suchedniów
Liczebność grup

Liczebność grup wynosi do 12 Przedszkolaków. Jest to liczba dzieci, która z jednej strony jest na tyle mała by nauczyciel był w stanie nawiązać indywidualny kontakt z każdym dzieckiem, z drugiej zaś strony na tyle liczna, by dzieci wchodząc w różnorodne interakcje z innymi dziećmi miały szansę nauczyć się współżycia w grupie.

Każde dziecko rozwija się w swoim indywidualnym tempie, wiek kalendarzowy dziecka nie musi być zbyt dokładnym miernikiem poziomu rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego czy intelektualnego dziecka. Dlatego też dużą wagę przykładamy do dobrej znajomości indywidualnych potrzeb każdego wychowanka i bliskiego kontaktu Wychowawcy z każdym Dzieckiem.


Niepubliczne Przedszkole Planeta-Dziecka
ul. Rejowska 99, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 509 123 506
e-mail: biuro@planeta-dziecka.pl