Planeta Dziecka

Organizacja

Kadra

Projekty

Dla rodzica

Kontakt


filia Suchedniów
Cel

Poprzez zabawę, która jest najbardziej efektywną nauką, pragniemy wprowadzić dzieci w świat wartości, przyjaźni i współpracy a także nowych doświadczeń charakterystycznych dla ich wieku rozwojowego.
 • Naszym celem jest:

 • wspomaganie Rodziców w opiece i wychowaniu ich dzieci,
 • umożliwienie dzieciom pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, moralnego i fizycznego,
 • aby nasze dzieci:

 • - były świadome swoich praw i szanowały to prawo względem innych,
  - budowały poczucie własnej wartości,
  - szanowały drugiego człowieka i były tolerancyjne,
  - uczyły się współdziałania w grupie,
  - odkrywały swoje możliwości i talenty,
  - rozwijały w sobie samodzielność i odpowiedzialność,
  - kształtowały umiejętności ekspresji i rozumienia emocji,
  - motywowane dziecięcą ciekawością umiały zadawać pytania i były otwarte na pomoc,
  - rozwijały kreatywność i twórcze myślenie,
  - były szczęśliwe z tego kim są i gdzie są,
  - umiały marzyć i realizować plany.
Będziemy dążyć do aktywnej współpracy wychowawców, rodziców, wszystkich specjalistów, dyrektora oraz pracowników przedszkola aby pomóc dziecku w osiągnięciu dojrzałości szkolnej we wszystkich jej aspektach nie pomijając przy tym indywidualnych uzdolnień i potrzeb dziecka. Nasze metody edukacyjno-wychowawcze są oparte na aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii rozwoju. Wciąż doskonalimy się w tym zakresie stosując zasadę ustawicznego kształcenia nauczycieli i wychowawców.


Niepubliczne Przedszkole Planeta-Dziecka
ul. Rejowska 99, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 509 123 506
e-mail: biuro@planeta-dziecka.pl