Planeta Dziecka

Organizacja

Kadra

Projekty

Dla rodzica

Kontakt


Mówimy tylko w języku angielskim

Uczymy dzieci poprzez ruch, zabawę oraz działanie „tu i teraz”, aktywując wrodzone zdolności dzieci do nauki języków obcych.

Amerykański program wychowania przedszkolnego, na którym pracują nasi nauczyciele od września 2012 r. z dużym sukcesem jest realizowany w Przedszkolu Planeta Dziecka. Program oparty jest na metodzie Early Partial Immersion, czyli częściowej immersji językowej.

Język angielski używany jest jako drugi język komunikacji w codziennych sytuacjach i podczas części zajęć. Jeden nauczyciel używa języka polskiego, a drugi konsekwentnie języka angielskiego. Dzieci mogą zwracać się do lektora w mowie ojczystej, on jednak zawsze będzie odpowiadał po angielsku. Przez kilka godzin dziennie dzieci słyszą więc naturalne wypowiedzi lektorów, mają okazję do naśladowania tych wypowiedzi i aktywnie uczestniczą w interakcji językowej. Wykorzystując swój naturalny potencjał, bez wysiłku opanowują obcy system językowy.

Odczuwają przyjemność kontaktu z językiem obcym, rozwijają sprawność rozumienia wypowiedzi, uczą się formułować zdania, a w konsekwencji opanowują umiejętność posługiwania się drugim językiem.

Metoda immersji językowej oceniona została przez instytuty badawcze jako jedna z najbardziej skutecznych i naturalnych metod nauczania języków obcych.

Niepubliczne Przedszkole Planeta-Dziecka
ul. Rejowska 99, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 509 123 506
e-mail: biuro@planeta-dziecka.pl